(1)
Różański, H.; Czerny, E. Wybrane Aspekty dziejów Badań Leczniczych roślin pasożytniczych W ujęciu Filozoficznym Część III – Wiek XX. HERB 2021, 4, 147-202.