1.
GAWEŁ, Hanna. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Folia Toruniensia [online]. 29 November 2019, T. 19, s. 255–264. [accessed 27.11.2021]. DOI 10.12775/FT.2019.017.