Gaweł, H. “II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga I Jego „Katechizmu biblioteki””. Folia Toruniensia, vol. 19, Nov. 2019, pp. 255-64, doi:10.12775/FT.2019.017.