[1]
T. Dreikopel, “Łaciński przekład rozprawki Pseudo-Arystotelesa Peri\ tw=n a)retw=n kai\ kakiw=n Franciszka Tidicaeusa, profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”, FT, vol. 19, pp. 155–162, Dec. 2019.