Gaweł, H. (2019) “II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki””, Folia Toruniensia, 19, pp. 255–264. doi: 10.12775/FT.2019.017.