Graś, W. (2019) “Księgozbiór opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”, Folia Toruniensia, 19, pp. 163–182. doi: 10.12775/FT.2019.009.