Gaweł, Hanna. 2019. “II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga I Jego „Katechizmu biblioteki””. Folia Toruniensia 19 (November):255-64. https://doi.org/10.12775/FT.2019.017.