Gaweł, H. (2019). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Folia Toruniensia, 19, 255–264. https://doi.org/10.12775/FT.2019.017