Graś, W. (2019). Księgozbiór opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Folia Toruniensia, 19, 163–182. https://doi.org/10.12775/FT.2019.009