(1)
Gaweł, H. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga I Jego „Katechizmu biblioteki.” FT 2019, 19, 255-264.