[1]
Gaweł, H. 2019. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Folia Toruniensia. 19, (Nov. 2019), 255–264. DOI:https://doi.org/10.12775/FT.2019.017.