1.
SZULC-OBŁOZA, Agnieszka, OSIŃSKA, Magdalena, ŚLIWICKI, Dominik and SZCZEPANIAK, Małgorzata. Young adults’ job satisfaction in Poland and the Czech Republic: a comparative analysis. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Online. 30 June 2023. Vol. 22, no. 2, pp. 345-367. [Accessed 28 February 2024]. DOI 10.12775/EiP.2023.020.