Moszyński, M. (2011) “ZJEDNOCZENIE NIEMIEC – DWIE DEKADY KONWERGENCJI”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 7(1), pp. 253–268. doi: 10.12775/EiP.2011.016.