Szulc-Obłoza, A., Osińska, M., Śliwicki, D. and Szczepaniak, M. (2023) “Young adults’ job satisfaction in Poland and the Czech Republic: a comparative analysis”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 22(2), pp. 345–367. doi: 10.12775/EiP.2023.020.