Moszyński, M. (2011). ZJEDNOCZENIE NIEMIEC – DWIE DEKADY KONWERGENCJI. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, 7(1), 253–268. https://doi.org/10.12775/EiP.2011.016