Szulc-Obłoza, A., Osińska, M., Śliwicki, D., & Szczepaniak, M. (2023). Young adults’ job satisfaction in Poland and the Czech Republic: a comparative analysis. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, 22(2), 345–367. https://doi.org/10.12775/EiP.2023.020