1.
MAJTKA, Konrad, GRACZYK, Radomir, SZCZUKOWSKA, Hanna & KOWALSKI, Jarosław. Mites (Acari, Oribatida) of selected organic farms from the Kujawy-Pomerania Province. Ecological Questions [online]. 19 March 2015, T. 20, s. 75–83. [accessed 29.1.2023]. DOI 10.12775/EQ.2014.019.