Szczepkowski, A. ., B. . Gierczyk, A. . Kujawa, and P. . Dobrzyński. “Macrofungal Diversity of Greenhouses at the Warsaw University Botanic Garden”. Ecological Questions, vol. 33, no. 2, May 2022, pp. 95-106, doi:10.12775/EQ.2022.018.