Gawenda-Kempczyńska, D., Paszek, I., & Załuski, T. (2019). Regeneration of vegetation in manor park in Laskowice (Dąbrowa Forest District). Ecological Questions, 27, 39–52. https://doi.org/10.12775/EQ.2017.026