Rezmer, Aleksander. „Military Expenditure of Poland and the Baltic Countries in the 21st Century”. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, no. 4 (czerwiec 5, 2014): 91–102. Udostępniono styczeń 28, 2022. https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2013.007.