Коротковский, Станислав. „Польская сибириада”. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, no. 10 (październik 31, 2020): 9–36. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2019.01.