Gzella, Jacek. „«W Obronie Naszej całości»* – Na Marginesie Pracy: Władysław Studnicki, O Przymierze Z Niemcami. Wybór Pism 1923–1939, Wydawnictwo TAiWPN Universitas Kraków, Kraków 2019, Ss. 328”. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, no. 10 (październik 31, 2020): 247–254. Udostępniono marzec 25, 2023. https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2019.10.