Pokrzyńska, Magdalena. „Ciągłość, Innowacja, Rewitalizacja? Dziedzictwo Kulturowe a Poszukiwanie wspólnoty W Regionie Postmigracyjnym”. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, no. 10 (październik 31, 2020): 151–178. Udostępniono marzec 26, 2023. https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2019.06.