1.
GUMULIAUSKAS, Arūnas. Od historii polityki do polityki historii. III Zjazd Historyków Litwy. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 2 lipiec 2015, nr 5, s. 289–300. [udostępniono 30.11.2022]. DOI 10.12775/EO.2014.010.