1.
НИКУЛИНА, Ирина Н. Участие поляков в геологических исследованиях Алтая. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 30 czerwiec 2015, nr 5, s. 133–140. [udostępniono 2.12.2022]. DOI 10.12775/EO.2014.004.