1.
STEIN, Oliver. Ilość czy jakość? Obraz wojny i projekty niemieckich zbrojeń wojskowych w okresie armii masowych 1871–1914. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 30 czerwiec 2015, nr 5, s. 9–44. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/EO.2014.001.