1.
DENKIEWICZ- SZCZEPANIAK, Emilia. Konferencja naukowa „Organizacja Todt i praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (Organisation Todt og tvangsarbeid under okkupasjonen) w Narviku (Norwegia). Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 5 czerwiec 2014, nr 4, s. 191–194. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/EO.2013.016.