1.
REZMER, Aleksander. Military expenditure of Poland and the Baltic countries in the 21st century. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 5 czerwiec 2014, nr 4, s. 91–102. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/EO.2013.007.