1.
WAWRYNIUK, Andrzej. The post-WW1 destiny of Galicia and Bukovina based on selected polish archive sources. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 63–84. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/EO.2019.03.