1.
КОРОТКОВСКИЙ, Станислав. Польская сибириада. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 9–36. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/EO.2019.01.