1.
STEMPEL-GANCARCZYK, Karina. XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Bukowińskiego w Radowcach „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj cultural” (3–5 października 2019 r.). Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 275–282. [udostępniono 25.3.2023]. DOI 10.12775/EO.2019.14.