1.
WIERUSZEWSKA-CALISTRU, Elżbieta. W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych. Sympozjum naukowe w Suczawie. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 267–270. [udostępniono 25.3.2023]. DOI 10.12775/EO.2019.12.