1.
KOTKOWICZ, Eryk. Konferencja „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia”, Ciechanowiec, 6–7 czerwca 2019 r. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 229–244. [udostępniono 17.6.2024]. DOI 10.12775/EO.2019.09.