1.
PETRAUSKAS, Gediminas. Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 179–206. [udostępniono 2.4.2023]. DOI 10.12775/EO.2019.07.