1.
POKRZYŃSKA, Magdalena. Ciągłość, innowacja, rewitalizacja? Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 31 październik 2020, nr 10, s. 151–178. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/EO.2019.06.