1.
VOYTYUK, Oksana. Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 30 październik 2020, nr 10, s. 129–150. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/EO.2019.05.