1.
CHROBAK, Piotr. Andrzej Krzak, Czerwoni Azefowie. Afera „MOCR – TRUST” 1922-1927, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ss. 198. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 15 czerwiec 2017, T. 7, nr 7, s. 283–293. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/13658.