1.
ПАВЛОВА, Мария. Państwa bałtyckie i Kreml 1940–1953. Z historii stalinizmu. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich [online]. 11 grudzień 2012, nr 3, s. 197–202. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/EO.2012.012.