Никулина, И. Н. „Участие поляков в геологических исследованиях Алтая”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 5, czerwiec 2015, s. 133-40, doi:10.12775/EO.2014.004.