Denkiewicz- Szczepaniak, E. „Konferencja Naukowa «Organizacja Todt I Praca Przymusowa W Czasie II Wojny światowej» (Organisation Todt Og Tvangsarbeid under Okkupasjonen) W Narviku (Norwegia)”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 4, czerwiec 2014, s. 191-4, doi:10.12775/EO.2013.016.