Rezmer, A. „Military Expenditure of Poland and the Baltic Countries in the 21st Century”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 4, czerwiec 2014, s. 91-102, doi:10.12775/EO.2013.007.