Wawryniuk, A. „The Post-WW1 Destiny of Galicia and Bukovina Based on Selected Polish Archive Sources”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 63-84, doi:10.12775/EO.2019.03.