Коротковский, С. „Польская сибириада”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 9-36, doi:10.12775/EO.2019.01.