Filinowicz, N. „ Białystok 16–18 Października 2019 R”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 283-6, doi:10.12775/EO.2019.15.