Wieruszewska-Calistru, E. „W Stulecie nawiązania Polsko-rumuńskich stosunków Dyplomatycznych. Sympozjum Naukowe W Suczawie”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 267-70, doi:10.12775/EO.2019.12.