Iljuszyn, I. „Grzegorz Rossoliński-Liebe, Bandera. Życie I Mit ukraińskiego Nacjonalisty: Faszyzm, ludobójstwo, Kult, Wydawnictwo Pruszyński I S-Ka, Warszawa 2018, Ss. 904”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 255-64, doi:10.12775/EO.2019.11.