Petrauskas, G. „Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 179-06, doi:10.12775/EO.2019.07.