Pokrzyńska, M. „Ciągłość, Innowacja, Rewitalizacja? Dziedzictwo Kulturowe a Poszukiwanie wspólnoty W Regionie Postmigracyjnym”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10, październik 2020, s. 151-78, doi:10.12775/EO.2019.06.