Smoliński, A. „ Formułowane Przez oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego Oraz Funkcjonariuszy Polskich służb Dyplomatycznych”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, t. 7, nr 7, czerwiec 2017, s. 73-100, doi:10.12775/13647.