Bilski, J. „Generał Stanisław Maczek I Jego żołnierze W Collegium Humanisticum UMK W Toruniu”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 3, grudzień 2012, s. 218-20, doi:10.12775/EO.2012.016.